ค้นหาต้นรวงผึ้ง


ทั้งหมด 43 สำนัก

1.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น
ไม่มีรายงาน

2.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น
ไม่มีรายงาน

3.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น
ไม่มีรายงาน

4.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น
ไม่มีรายงาน

5.
(0 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
0
ต้น
ไม่มีรายงาน

6.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น
ไม่มีรายงาน

7.
(9 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
10
ต้น
รายงาน 9 ต้น

8.
(0 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
0
ต้น
ไม่มีรายงาน

9.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น
ไม่มีรายงาน

10.
(0 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
0
ต้น
ไม่มีรายงาน

11.
(2 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
2
ต้น
ไม่มีรายงาน

12.
(0 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
0
ต้น
ไม่มีรายงาน

13.
(3 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
4
ต้น
ไม่มีรายงาน

14.
(16 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
19
ต้น
รายงาน 9 ต้น

15.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น
ไม่มีรายงาน

16.
(3 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
4
ต้น
ไม่มีรายงาน

17.
(59 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
67
ต้น
รายงาน 57 ต้น

18.
(3 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
5
ต้น
รายงาน 1 ต้น

19.
(19 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
20
ต้น
รายงาน 6 ต้น

20.
(21 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
22
ต้น
รายงาน 12 ต้น

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th