ค้นหาต้นรวงผึ้ง


ทั้งหมด 43 สำนัก

1.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น

2.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น

3.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น

4.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น

5.
(0 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
0
ต้น

6.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น

7.
(6 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
6
ต้น

8.
(0 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
0
ต้น

9.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น

10.
(0 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
0
ต้น

11.
(1 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
1
ต้น

12.
(0 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
0
ต้น

13.
(3 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
4
ต้น

14.
(13 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
16
ต้น

15.
(0 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
0
ต้น

16.
(3 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
4
ต้น

17.
(30 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
39
ต้น

18.
(2 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
4
ต้น

19.
(18 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
19
ต้น

20.
(18 หน่วยงาน)
ปลูกต้นรวงผึ้ง
19
ต้น

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th