ปลูกต้นรวงผึ้ง

คำชี้แจง

หน่วยงานสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น โปรดเตรียมข้อมูลให้พร้อม
* โปรดกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"
* ควร Resize รูปภาพให้มีขนาดเล็กลงก่อนการ Upload เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล
* ชื่อรูปภาพไม่ควรมีสัญลักษณ์พิเศษ
** เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

ข้อมูลการลงทะเบียน


ข้อมูลกิจกรรม

* ระบุปี ค.ศ. เช่น 2019 เป็นต้น
* รูปภาพจะต้องมีนามสกุล jpg, png, gif เท่านั้น
* รูปภาพจะต้องมีนามสกุล jpg, png, gif เท่านั้น

ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
* รูปภาพจะต้องมีนามสกุล jpg, png, gif เท่านั้น

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th