โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ต้นรวงผึ้งที่ปลูก
1374
ต้น

ข้อมูลการปลูกต้นรวงผึ้ง

ต้นรวงผึ้งที่ปลูก
1374
ต้น

ปลูกต้นรวงผึ้ง
1178
หน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
21647
คน


ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.
ชื่อเรียกอื่น :
สายน้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
ชื่อวงศ์ :
TILIACEAE
ลักษณะ :
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 5 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 4-9 เซนติเมตร โคนใบสอบเบี้ยว ปลายใบแหลม เส้นใบออกจากโคนใบ 3 เส้น ชัดเจน ดอกสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอม ออกเป็นช่อแน่นตามซอกใบ กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉกคล้ายรูปดาว ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1.2-1.5 เซนติเมตร ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้จำนวนมาก ผลเป็นผลแห้ง ทรงกลม ขนาด 0.5-1 ซม. มีกลีบรองดอกติดอยู่
การกระจายพันธุ์ :
เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบเฉพาะที่ดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ บริเวณป่าดิบเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ที่มา: หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4
ความสำคัญ :

เนื่องด้วยต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดีเมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

รายละเอียดโครงการ

ที่มา : http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/old-fragrant/schoutenia.html
หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากต้นรวงผึ้งเป็นพันธุ์ไม้ที่จะผลิดอกและเบ่งบานมีสีเหลืองในช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพ และสีดอกของต้นรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ประกอบกับเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็มักจะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ร่วมดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง โดยพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต้นรวงผึ้งให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การรายงานผลการเจริญเติบโตของต้นรวงผึ้ง

รายงานผลเจริญเติบโต รอบวันที่ 30 กันยายน 2563
660
ต้น

รายงานผลเจริญเติบโต รอบวันที่ 31 มีนาคม 2563
822
ต้น


* รายงานผลการเจริญเติบโตของต้นรวงผึ้ง ปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
1. เข้ามาที่ http://data.dnp.go.th/yellowstarofKing ทำการค้นหาข้อมูลต้นรวงผึ้งที่ต้องการรายงานผล
2. คลิกที่ปุ่ม "รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง"
3. กรอกแบบฟอร์มรายงาน
4. กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

รายงานการเจริญเติบโต (20 ต้น ล่าสุด)

1.
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยโพธิ์
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ความสูง : 1.8 เมตร
GBH: - เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายปรีดา ภาวศิลป์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
2.
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ความสูง : 1.54 เมตร
GBH: 7.3 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบัญชา รามศิริ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
3.
อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ความสูง : 1.45 เมตร
GBH: 7 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบัญชา รามศิริ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
4.
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ นด.1 (โป่งเดือด) อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ความสูง : 1.42 เมตร
GBH: 5.7 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบัญชา รามศิริ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
5.
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ นด.2 (โป่งร้อน) อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ความสูง : 1.8 เมตร
GBH: 6 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบัญชา รามศิริ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
6.
หน่วยจัดการต้นน้ำปิล๊อก
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
ความสูง : 1.03 เมตร
GBH: ุ6 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นางสาวรัตติกาล รักดี
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
7.
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาพระแทว
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
ความสูง : 1.40 เมตร
GBH: 4.1 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : ปาริชาต พรหมวิหาร
พนักงานราชการ
8.
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
ความสูง : 73.5 เมตร
GBH: 1.75 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : ปาริชาต พรหมวิหาร
พนักงานราชการ
9.
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
ความสูง : 1.66 เมตร
GBH: 15 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : ปาริชาต พรหมวิหาร
พนักงานราชการ
10.
อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
ความสูง : 1.2 เมตร
GBH: 4.4 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : ปาริชาต พรหมวิหาร
พนักงานราชการ
11.
วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 2.5 เมตร
GBH: 6.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นางสาวเสาวรส ชมภูเทพ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
12.
อุทยานแห่งชาตินํ้าตกเจ็ดสาวน้อย
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
ความสูง : 1.05 เมตร
GBH: 8.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายณรงค์ศักดิ์ นามตาปี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
13.
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ความสูง : 2.25 เมตร
GBH: 15 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายครินทร์ หิรัญไกรลาส
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
14.
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)
สำนักบริหารงานกลาง
ความสูง : 2.4 เมตร
GBH: 9.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายจีระศักดิ์ แสนขัติ
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)
15.
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)
สำนักบริหารงานกลาง
ความสูง : 2.68 เมตร
GBH: 11.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายจีระศักดิ์ แสนขัติ
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 (เชียงราย)
16.
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
สำนักสนองงานพระราชดำริ
ความสูง : 1.42 เมตร
GBH: 0 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายประเวช จันทร์ศิริ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
17.
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง
ความสูง : 2 เมตร
GBH: 7.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : พฤกษ์สร เสริมกิจ
นักวิชาการเผยแพร่
18.
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
ความสูง : 1.65 เมตร
GBH: 2.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายอภิรัฐ ทัดกลาง
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
19.
วนอุทยานดงบังอี่
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ความสูง : 1.26 เมตร
GBH: - เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายนาวิน ละคร
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
20.
วนอุทยานพุม่วง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
ความสูง : 1.80 เมตร
GBH: 5.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายชัชวาล เอี่ยมตาก
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน ทำหน้าที่ หัวหน้าวนอุทยานพุม่วง

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th