โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ต้นรวงผึ้งที่ปลูก
1364
ต้น

ข้อมูลการปลูกต้นรวงผึ้ง

ต้นรวงผึ้งที่ปลูก
1364
ต้น

ปลูกต้นรวงผึ้ง
1170
หน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
21328
คน


ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.
ชื่อเรียกอื่น :
สายน้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
ชื่อวงศ์ :
TILIACEAE
ลักษณะ :
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 5 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 4-9 เซนติเมตร โคนใบสอบเบี้ยว ปลายใบแหลม เส้นใบออกจากโคนใบ 3 เส้น ชัดเจน ดอกสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอม ออกเป็นช่อแน่นตามซอกใบ กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉกคล้ายรูปดาว ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1.2-1.5 เซนติเมตร ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้จำนวนมาก ผลเป็นผลแห้ง ทรงกลม ขนาด 0.5-1 ซม. มีกลีบรองดอกติดอยู่
การกระจายพันธุ์ :
เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบเฉพาะที่ดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ บริเวณป่าดิบเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ที่มา: หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4
ความสำคัญ :

เนื่องด้วยต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดีเมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

รายละเอียดโครงการ

ที่มา : http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/old-fragrant/schoutenia.html
หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากต้นรวงผึ้งเป็นพันธุ์ไม้ที่จะผลิดอกและเบ่งบานมีสีเหลืองในช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพ และสีดอกของต้นรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ประกอบกับเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็มักจะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ร่วมดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง โดยพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต้นรวงผึ้งให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การรายงานผลการเจริญเติบโตของต้นรวงผึ้ง

รายงานผลเจริญเติบโต รอบวันที่ 30 กันยายน 2563
650
ต้น

รายงานผลเจริญเติบโต รอบวันที่ 31 มีนาคม 2563
819
ต้น


* รายงานผลการเจริญเติบโตของต้นรวงผึ้ง ปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
1. เข้ามาที่ http://data.dnp.go.th/yellowstarofKing ทำการค้นหาข้อมูลต้นรวงผึ้งที่ต้องการรายงานผล
2. คลิกที่ปุ่ม "รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง"
3. กรอกแบบฟอร์มรายงาน
4. กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

รายงานการเจริญเติบโต (20 ต้น ล่าสุด)

1.
วนอุทยานห้วยน้ำซับ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
ความสูง : 267 เมตร
GBH: 19 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายภัทร อินทรไพโรจน์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
2.
วนอุทยานห้วยน้ำซับ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
ความสูง : 248 เมตร
GBH: 18 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายภัทร อินทรไพโรจน์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
3.
วนอุทยานห้วยน้ำซับ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
ความสูง : 1.98 เมตร
GBH: ๑๓ เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายภัทร อินทรไพโรจน์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
4.
สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ความสูง : 1.9 เมตร
GBH: 9 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายชริน เซ่งลอยเลื่อน
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
5.
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
ความสูง : 0.50 เมตร
GBH: - เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายอัมรินทร์ นุ่มดี
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาวงจันแดง
6.
หน่วยจัดการต้นน้ำคลองครก
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
ความสูง : 1.78 เมตร
GBH: 10 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายณรงค์ เกษสา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
7.
อุทยานแห่งชาตินํ้าตกเจ็ดสาวน้อย
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
ความสูง : 0.92 เมตร
GBH: 7 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : ณรงค์ศักดิ์ นามตาปี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
8.
อุทยานแห่งชาตินํ้าตกเจ็ดสาวน้อย
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
ความสูง : 1 เมตร
GBH: 7.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : ณรงค์ศักดิ์ นามตาปี
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
9.
ส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
ความสูง : 2.19 เมตร
GBH: 10.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายเรืองฤทธิ์ ทันวงศ์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
10.
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ความสูง : 2.54 เมตร
GBH: 4.7 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายจิณณะ สามศรี
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
11.
หน่วยจัดการต้นน้ำแควน้อยตอนบน
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ความสูง : 1.27 เมตร
GBH: - เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายอรุณ ปลอบโยน
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
12.
ด่านตรวจสัตว์ป่าคลองใหญ่
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
ความสูง : 1.32 เมตร
GBH: - เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายคมกฤษ พิณสาย
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
13.
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่พริก
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 1.55 เมตร
GBH: 10 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายพงษ์เพชร อุดแดง
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
14.
อุทยานแห่งชาติแม่โถ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ความสูง : 9 เมตร
GBH: 2.3 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายมั่น ขันธ์ทอง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
15.
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งา ต้นรวงผึ้งครั้งที่ 2
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 1.25 เมตร
GBH: 10 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายชัยวสันต์ เนตรดำรง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
16.
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่งา
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 1.25 เมตร
GBH: 10 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายชัยวสันต์ เนตรดำรง
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
17.
อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ความสูง : 1.50 เมตร
GBH: 0.8 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายโฉลม วงศ์กลุ่ม
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี
18.
กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
ความสูง : 2.51 เมตร
GBH: 12 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายกฤษณ สุขพานิช
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
19.
กองอำนวยการควบคุมไฟป่าพระราชวังไกลกังวล
สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
ความสูง : 2.55 เมตร
GBH: 12 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายกฤษณ สุขพานิช
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
20.
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ยางมิ้น
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 1.62 เมตร
GBH: 7.0 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายชัชชัย วงค์ฮู้
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th