โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ต้นรวงผึ้งที่ปลูก
1390
ต้น

ข้อมูลการปลูกต้นรวงผึ้ง

ต้นรวงผึ้งที่ปลูก
1390
ต้น

ปลูกต้นรวงผึ้ง
1188
หน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
21797
คน


ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.
ชื่อเรียกอื่น :
สายน้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
ชื่อวงศ์ :
TILIACEAE
ลักษณะ :
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 5 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 4-9 เซนติเมตร โคนใบสอบเบี้ยว ปลายใบแหลม เส้นใบออกจากโคนใบ 3 เส้น ชัดเจน ดอกสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอม ออกเป็นช่อแน่นตามซอกใบ กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉกคล้ายรูปดาว ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1.2-1.5 เซนติเมตร ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้จำนวนมาก ผลเป็นผลแห้ง ทรงกลม ขนาด 0.5-1 ซม. มีกลีบรองดอกติดอยู่
การกระจายพันธุ์ :
เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบเฉพาะที่ดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ บริเวณป่าดิบเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ที่มา: หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4
ความสำคัญ :

เนื่องด้วยต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดีเมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

รายละเอียดโครงการ

ที่มา : http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/old-fragrant/schoutenia.html
หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากต้นรวงผึ้งเป็นพันธุ์ไม้ที่จะผลิดอกและเบ่งบานมีสีเหลืองในช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพ และสีดอกของต้นรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ประกอบกับเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็มักจะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ร่วมดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง โดยพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต้นรวงผึ้งให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การรายงานผลการเจริญเติบโตของต้นรวงผึ้ง

รายงานผลเจริญเติบโต รอบวันที่ 30 กันยายน 2563
661
ต้น

รายงานผลเจริญเติบโต รอบวันที่ 31 มีนาคม 2563
822
ต้น


* รายงานผลการเจริญเติบโตของต้นรวงผึ้ง ปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
1. เข้ามาที่ http://data.dnp.go.th/yellowstarofKing ทำการค้นหาข้อมูลต้นรวงผึ้งที่ต้องการรายงานผล
2. คลิกที่ปุ่ม "รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง"
3. กรอกแบบฟอร์มรายงาน
4. กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

รายงานการเจริญเติบโต (20 ต้น ล่าสุด)

1.
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
ความสูง : 2.5 เมตร
GBH: 5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายสิทธิ์ วิมาลา
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
2.
หน่วยจัดการต้นน้ำชีลอง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
ความสูง : 1.8 เมตร
GBH: 14 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายยม กลิ่นสุมาลย์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
3.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 2.3 เมตร
GBH: 4 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
4.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 1.85 เมตร
GBH: 4 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
5.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 2.37 เมตร
GBH: 4.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
6.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 1.94 เมตร
GBH: 4.8 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
7.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 2.55 เมตร
GBH: 6.2 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
8.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 2.15 เมตร
GBH: 4.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
9.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 2.28 เมตร
GBH: 4.2 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
10.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 1.84 เมตร
GBH: 2 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
11.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 3.15 เมตร
GBH: 7 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
12.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 1.75 เมตร
GBH: 1.8 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
13.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 232 เมตร
GBH: 5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
14.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 245 เมตร
GBH: 7 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
15.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 191 เมตร
GBH: 5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
16.
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 336 เมตร
GBH: 16 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายบุญช่วย ชุณหกิจ
ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
17.
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
ความสูง : 1.60 เมตร
GBH: 0.8 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายยุทธนา ดีสวน
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
18.
อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม(เตรียมการ)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
ความสูง : 3.30 เมตร
GBH: 9 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายธรรมศิษฐ์ ชารู
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
19.
อุทยานแห่งชาติแหลมสน
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
ความสูง : 2.48 เมตร
GBH: 5.0 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : ประพิศ รัชนิพนธ์
พนักงานจ้างเหมา
20.
อุทยานแห่งชาติภูลังกา
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
ความสูง : 190 เมตร
GBH: 1 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายทวีป คำแพงเมือง
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th