ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)
หน่วยงาน :
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อย
วันที่จัดกิจกรรม :
28 กรกฎาคม พ.ศ. 3106
สถานที่ :
ตำบล ยางเปียง   อำเภอ อมก๋อย
จังหวัด เชียงใหม่
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
25 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายครินทร์ หิรัญไกรลาส
วันที่บันทึกข้อมูล :
18 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 449400
พิกัด (WGS 84) N : 1956000
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 3106 (51 ปี 11 เดือน 5 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 1 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th