ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
หน่วยงาน :
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน
วันที่จัดกิจกรรม :
5 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล ป่าอ้อ   อำเภอ ลานสัก
จังหวัด อุทัยธานี
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
24 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายจรัส คำแพง
วันที่บันทึกข้อมูล :
8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 0564075
พิกัด (WGS 84) N : 1706855
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (2 ปี 4 เดือน 3 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 4 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th