ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
หน่วยงาน :
สวนพฤกษศาตร์ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี จังหวัดอุดรธานี
วันที่จัดกิจกรรม :
8 กันยายน พ.ศ. 3105
สถานที่ :
ตำบล ทับกุง   อำเภอ หนองแสง
จังหวัด อุดรธานี
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
200 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายสักกะ ศิริวัฒนกาญจน์
วันที่บันทึกข้อมูล :
8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 0255223
พิกัด (WGS 84) N : 1898887
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 8 กันยายน พ.ศ. 3105 (51 ปี 11 เดือน 5 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th