ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติอ่าวสยาม
วันที่จัดกิจกรรม :
30 กันยายน พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล แม่รำพึง   อำเภอ บางสะพาน
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
3 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
10 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายภัทร อินทรไพโรจน์
วันที่บันทึกข้อมูล :
2 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 0557185
พิกัด (WGS 84) N : 1239289
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (2 ปี 2 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 2 )


ต้นที่ 2
พิกัด (WGS 84) E : 0562083
พิกัด (WGS 84) N : 1238453
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (2 ปี 2 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 3
พิกัด (WGS 84) E : 0557161
พิกัด (WGS 84) N : 1239303
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2562 (2 ปี 2 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th