ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
หน่วยงาน :
หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำหนาว
วันที่จัดกิจกรรม :
20 เมษายน พ.ศ. 2564
สถานที่ :
ตำบล น้ำหนาว   อำเภอ น้ำหนาว
จังหวัด เพชรบูรณ์
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
5 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายสมชัย ทองสาย
วันที่บันทึกข้อมูล :
21 เมษายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 0783120
พิกัด (WGS 84) N : 1540096
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 20 เมษายน พ.ศ. 2564 (7 เดือน 18 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 1 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th