ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
หน่วยงาน :
ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ ฉช.1(เขากา)
วันที่จัดกิจกรรม :
19 เมษายน พ.ศ. 2564
สถานที่ :
ตำบล ท่าตะเกียบ   อำเภอ ท่าตะเกียบ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
3 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายเดชา นิลวิเขียร
วันที่บันทึกข้อมูล :
19 เมษายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 0792958
พิกัด (WGS 84) N : 1497875
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 19 เมษายน พ.ศ. 2564 (7 เดือน 19 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 1 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th