ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
วันที่จัดกิจกรรม :
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล บ้านบึง   อำเภอ บ้านคา
จังหวัด ราชบุรี
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
30 คน
ผู้ลงทะเบียน :
น.ส.จรรยา จินดา
วันที่บันทึกข้อมูล :
19 เมษายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 0544414
พิกัด (WGS 84) N : 1466218
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (2 ปี 4 เดือน 16 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 1 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th