ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
วันที่จัดกิจกรรม :
28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล ท่ากระดาน   อำเภอ ศรีสวัสดิ์
จังหวัด กาญจนบุรี
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
70 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นันทนา ปานแสงเพ็ชร
วันที่บันทึกข้อมูล :
10 เมษายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 515732
พิกัด (WGS 84) N : 1589171
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (2 ปี 4 เดือน 11 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 2 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th