ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
หน่วยงาน :
วนอุทยานน้ำตกพ่าน
วันที่จัดกิจกรรม :
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
สถานที่ :
ตำบล ปะเหลียน   อำเภอ ปะเหลียน
จังหวัด ตรัง
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
120 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายทรงศักดิ์ พิทักษ์
วันที่บันทึกข้อมูล :
4 มกราคม พ.ศ. 2564
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 590966
พิกัด (WGS 84) N : 808443
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 (2 ปี 11 เดือน 18 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 2 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th