ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)
หน่วยงาน :
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา
วันที่จัดกิจกรรม :
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
สถานที่ :
ตำบล นาคา   อำเภอ สุขสำราญ
จังหวัด ระนอง
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
15 คน
ผู้ลงทะเบียน :
พรประภา อนุกูล
วันที่บันทึกข้อมูล :
14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 445887
พิกัด (WGS 84) N : 1045773
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (2 ปี 5 เดือน 28 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th