ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
หน่วยงาน :
หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ
วันที่จัดกิจกรรม :
12 สิงหาคม พ.ศ. 3105
สถานที่ :
ตำบล ปากทรง   อำเภอ พะโต๊ะ
จังหวัด ชุมพร
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
14 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายธำรงค์ รื่นสุคนธ์
วันที่บันทึกข้อมูล :
7 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 461122
พิกัด (WGS 84) N : 1077990
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 12 สิงหาคม พ.ศ. 3105 (51 ปี 19 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th