ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม (เตรียมการ)
วันที่จัดกิจกรรม :
29 กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ :
ตำบล นายูง   อำเภอ นายูง
จังหวัด อุดรธานี
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
20 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายกิตติชัย คะอังกุ
วันที่บันทึกข้อมูล :
27 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 208818
พิกัด (WGS 84) N : 1983972
UTM Zone : 48
ปลูกเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2563 (1 ปี 2 เดือน 9 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th