ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
หน่วยงาน :
โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 12 จังหวัดนราธิวาส
วันที่จัดกิจกรรม :
23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล สุคิริน   อำเภอ สุคิริน
จังหวัด นราธิวาส
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
12 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายโสภณ ทิพย์อาภากุล
วันที่บันทึกข้อมูล :
15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 793583
พิกัด (WGS 84) N : 656750
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (2 ปี 3 เดือน 15 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 2 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th