ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
หน่วยงาน :
สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง
วันที่จัดกิจกรรม :
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล พนางตุง   อำเภอ ควนขนุน
จังหวัด พัทลุง
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
2 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
115 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายพงศ์ศิริ ธรรมฤกษ์ฤทธิ์
วันที่บันทึกข้อมูล :
6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 626897
พิกัด (WGS 84) N : 854990
UTM Zone : 48
ปลูกเมื่อ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (2 ปี 1 เดือน 1 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 1 )


ต้นที่ 2
พิกัด (WGS 84) E : 626897
พิกัด (WGS 84) N : 854990
UTM Zone : 48
ปลูกเมื่อ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (2 ปี 1 เดือน 1 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 1 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th