ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา)
หน่วยงาน :
เขตห้าล่าสัตว์ป่าป่ากราด
วันที่จัดกิจกรรม :
14 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล นาทวี   อำเภอ นาทวี
จังหวัด สงขลา
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
20 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายวิรัตน์ ไสยะ
วันที่บันทึกข้อมูล :
6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 0687660
พิกัด (WGS 84) N : 0735761
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (2 ปี 3 เดือน 24 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th