ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
หน่วยงาน :
ศูนย์อนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ป่าต่างประเทศ(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่จัดกิจกรรม :
6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
สถานที่ :
ตำบล สังคม   อำเภอ สังคม
จังหวัด หนองคาย
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
12 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายอภิชา โคตรรัตน์
วันที่บันทึกข้อมูล :
6 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 0204429
พิกัด (WGS 84) N : 2001293
UTM Zone : 48
ปลูกเมื่อ : 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563 (2 เดือน 1 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th