ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
หน่วยงาน :
เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง
วันที่จัดกิจกรรม :
29 กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ :
ตำบล ชาติตระการ   อำเภอ ชาติตระการ
จังหวัด พิษณุโลก
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
10 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
30 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายญาณกร แพร่โกสุมปรีชา
วันที่บันทึกข้อมูล :
3 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 675007
พิกัด (WGS 84) N : 1915125
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2563 (2 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 2
พิกัด (WGS 84) E : 675012
พิกัด (WGS 84) N : 1915118
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2563 (2 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 3
พิกัด (WGS 84) E : 675007
พิกัด (WGS 84) N : 1915113
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2563 (2 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 4
พิกัด (WGS 84) E : 675002
พิกัด (WGS 84) N : 1915107
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2563 (2 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 5
พิกัด (WGS 84) E : 675013
พิกัด (WGS 84) N : 1915101
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2563 (2 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 6
พิกัด (WGS 84) E : 674993
พิกัด (WGS 84) N : 1915138
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2563 (2 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 7
พิกัด (WGS 84) E : 674987
พิกัด (WGS 84) N : 1915172
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2563 (2 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 8
พิกัด (WGS 84) E : 675012
พิกัด (WGS 84) N : 1915178
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2563 (2 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 9
พิกัด (WGS 84) E : 675022
พิกัด (WGS 84) N : 1915179
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2563 (2 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 10
พิกัด (WGS 84) E : 675027
พิกัด (WGS 84) N : 1915176
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2563 (2 เดือน 8 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th