ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
หน่วยงาน :
สวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์
วันที่จัดกิจกรรม :
28 กันยายน พ.ศ. 2563
สถานที่ :
ตำบล เขาฉกรรจ์   อำเภอ เขาฉกรรจ์
จังหวัด สระแก้ว
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
8 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายชริน เซ่งลอยเลื่อน
วันที่บันทึกข้อมูล :
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 13
พิกัด (WGS 84) N : 102
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2563 (11 เดือน 22 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 3 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th