ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)
หน่วยงาน :
วนอุทยานห้วยคต
วันที่จัดกิจกรรม :
12 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล ห้วยคต   อำเภอ ห้วยคต
จังหวัด อุทัยธานี
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
6 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายศุภเศรษฐ์ ตามพระหัตถ์
วันที่บันทึกข้อมูล :
13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 561069
พิกัด (WGS 84) N : 1691367
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1 ปี 1 เดือน 19 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 1 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th