ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
หน่วยงาน :
โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานี สหัส บุญญาวัฒน์ 2 (บ้านทีนามู)
วันที่จัดกิจกรรม :
9 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล แม่ตื่น   อำเภอ แม่ระมาด
จังหวัด ตาก
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
19 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง
วันที่บันทึกข้อมูล :
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 0455459
พิกัด (WGS 84) N : 1897393
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1 ปี 1 เดือน 22 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 1 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th