ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
หน่วยงาน :
โครงการปลูกป่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
วันที่จัดกิจกรรม :
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล ยางสาว   อำเภอ วิเชียรบุรี
จังหวัด เพชรบูรณ์
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
3 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
8 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายสำราญ เดชะปักษ์
วันที่บันทึกข้อมูล :
3 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 746031
พิกัด (WGS 84) N : 1745782
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (8 เดือน 7 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 2
พิกัด (WGS 84) E : 0746031
พิกัด (WGS 84) N : 1745780
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (8 เดือน 7 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ต้นที่ 3
พิกัด (WGS 84) E : 0746027
พิกัด (WGS 84) N : 1745773
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (8 เดือน 7 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 0 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th