ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี
หน่วยงาน :
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร
วันที่จัดกิจกรรม :
30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล ห้วยยาง   อำเภอ ทับสะแก
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
6 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายพีรวัฒิ สิโรตม์พิพัฒ
วันที่บันทึกข้อมูล :
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 576593
พิกัด (WGS 84) N : 1286441
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (11 เดือน 2 วัน)
รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง ( 1 )


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th