ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
หน่วยงาน :
สถานีควบคุมไฟป่าภูชี้ฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่จัดกิจกรรม :
4 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล ตับเต่า   อำเภอ เทิง
จังหวัด เชียงราย
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
10 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายสราวุธ ค้อมคำพันธ์
วันที่บันทึกข้อมูล :
12 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 650272
พิกัด (WGS 84) N : 2196481
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (6 เดือน 20 วัน)


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th