ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง
หน่วยงาน :
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลป.33 (ธารทอง)
วันที่จัดกิจกรรม :
23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล วังทอง   อำเภอ วังเหนือ
จังหวัด ลำปาง
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
10 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายโยธิน สุคันธมาลา
วันที่บันทึกข้อมูล :
11 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 576328
พิกัด (WGS 84) N : 2109354
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (6 เดือน 1 วัน)


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th