ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
หน่วยงาน :
หน่วยจัดการต้นน้ำน้ำปัว
วันที่จัดกิจกรรม :
10 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล ภูคา   อำเภอ ปัว
จังหวัด น่าน
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
4 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
11 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายบุญมี ทัดวงศ์
วันที่บันทึกข้อมูล :
11 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 721188
พิกัด (WGS 84) N : 2131813
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (6 เดือน 14 วัน)


ต้นที่ 2
พิกัด (WGS 84) E : 721188
พิกัด (WGS 84) N : 2131815
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (6 เดือน 14 วัน)


ต้นที่ 3
พิกัด (WGS 84) E : 721188
พิกัด (WGS 84) N : 2131817
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (6 เดือน 14 วัน)


ต้นที่ 4
พิกัด (WGS 84) E : 721188
พิกัด (WGS 84) N : 2131819
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (6 เดือน 14 วัน)


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th