ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
หน่วยงาน :
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
วันที่จัดกิจกรรม :
23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล ทรายขาว   อำเภอ สอยดาว
จังหวัด จันทบุรี
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
10 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายสิทธิชัย บรรพต
วันที่บันทึกข้อมูล :
10 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 195509
พิกัด (WGS 84) N : 1450219
UTM Zone : 48
ปลูกเมื่อ : 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (6 เดือน 1 วัน)


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th