ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)
หน่วยงาน :
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยาและเขาระยาบังสา
วันที่จัดกิจกรรม :
9 กันยายน พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล ฉลุง   อำเภอ เมืองสตูล
จังหวัด สตูล
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
26 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายประธาน นุตภูติพงศ์
วันที่บันทึกข้อมูล :
9 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 614802
พิกัด (WGS 84) N : 745509
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 9 กันยายน พ.ศ. 2562 (5 เดือน 14 วัน)


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th