ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สำนักอุทยานแห่งชาติ
หน่วยงาน :
ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่6 จังหวัดภูเก็ต
วันที่จัดกิจกรรม :
9 กันยายน พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล ไม้ขาว   อำเภอ ถลาง
จังหวัด ภูเก็ต
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
24 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายกฤษณ์วิกรม แกล้วกล้า
วันที่บันทึกข้อมูล :
9 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 0421862
พิกัด (WGS 84) N : 0905245
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 9 กันยายน พ.ศ. 2562 (5 เดือน 14 วัน)


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th