ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
หน่วยงาน :
โครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 จังหวัดยะลา
วันที่จัดกิจกรรม :
5 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล บาละ   อำเภอ กาบัง
จังหวัด ยะลา
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
2 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
9 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายสิทธิโชค พุฒยืน
วันที่บันทึกข้อมูล :
9 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 721477
พิกัด (WGS 84) N : 702454
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (6 เดือน 19 วัน)


ต้นที่ 2
พิกัด (WGS 84) E : 721478
พิกัด (WGS 84) N : 702459
UTM Zone : 47
ปลูกเมื่อ : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (6 เดือน 19 วัน)


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th