ข้อมูลกิจกรรม

สำนัก :
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
หน่วยงาน :
สถานีควบคุมไฟป่าน้ำตกคลองแก้ว
วันที่จัดกิจกรรม :
2 สิงหาคม พ.ศ. 2562
สถานที่ :
ตำบล สะตอ   อำเภอ เขาสมิง
จังหวัด ตราด
ต้นรวงผึ้งที่ปลูก :
1 ต้น
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม :
10 คน
ผู้ลงทะเบียน :
นายธนวรรธห์ กิจภานุวัฒน์
วันที่บันทึกข้อมูล :
9 กันยายน พ.ศ. 2562
ข้อมูลต้นรวงผึ้ง

ต้นที่ 1
พิกัด (WGS 84) E : 0217929
พิกัด (WGS 84) N : 1394366
UTM Zone : 48
ปลูกเมื่อ : 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (6 เดือน 22 วัน)


ค้นหาต้นรวงผึ้ง

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th