โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ต้นรวงผึ้งที่ปลูก
1316
ต้น

ข้อมูลการปลูกต้นรวงผึ้ง

ต้นรวงผึ้งที่ปลูก
1316
ต้น

ปลูกต้นรวงผึ้ง
1130
หน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
20377
คน


ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.
ชื่อเรียกอื่น :
สายน้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
ชื่อวงศ์ :
TILIACEAE
ลักษณะ :
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 5 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 4-9 เซนติเมตร โคนใบสอบเบี้ยว ปลายใบแหลม เส้นใบออกจากโคนใบ 3 เส้น ชัดเจน ดอกสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอม ออกเป็นช่อแน่นตามซอกใบ กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉกคล้ายรูปดาว ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1.2-1.5 เซนติเมตร ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้จำนวนมาก ผลเป็นผลแห้ง ทรงกลม ขนาด 0.5-1 ซม. มีกลีบรองดอกติดอยู่
การกระจายพันธุ์ :
เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบเฉพาะที่ดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ บริเวณป่าดิบเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ที่มา: หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4
ความสำคัญ :

เนื่องด้วยต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดีเมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

รายละเอียดโครงการ

ที่มา : http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/old-fragrant/schoutenia.html
หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากต้นรวงผึ้งเป็นพันธุ์ไม้ที่จะผลิดอกและเบ่งบานมีสีเหลืองในช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพ และสีดอกของต้นรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ประกอบกับเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็มักจะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ร่วมดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง โดยพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต้นรวงผึ้งให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การรายงานผลการเจริญเติบโตของต้นรวงผึ้ง

รายงานผลเจริญเติบโต รอบวันที่ 30 กันยายน 2563
115
ต้น

รายงานผลเจริญเติบโต รอบวันที่ 31 มีนาคม 2563
788
ต้น


* รายงานผลการเจริญเติบโตของต้นรวงผึ้ง ปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
1. เข้ามาที่ http://data.dnp.go.th/yellowstarofKing ทำการค้นหาข้อมูลต้นรวงผึ้งที่ต้องการรายงานผล
2. คลิกที่ปุ่ม "รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง"
3. กรอกแบบฟอร์มรายงาน
4. กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

รายงานการเจริญเติบโต (20 ต้น ล่าสุด)

1.
สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ความสูง : 2.53 เมตร
GBH: 12.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายคะเน ไข่รักษ์
ลูกจ้างประจำ
2.
วนอุทยานบัวบาน
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
ความสูง : ๑.๖๕ เมตร
GBH: ๘ เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายวรรธน์กฤตย์ เจริญสุข
หัวหน้าวนอุทยานบัวบาน
3.
ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 6 (บ่อเบี้ย)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ความสูง : 0.85 เมตร
GBH: - เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายธีระวัฒน์ เกียรติศิริถาวร
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
4.
ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า ที่ 5 (หลักด่าน)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ความสูง : 1.3 เมตร
GBH: - เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายครรชิต ตันตระวาณิชย์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
5.
ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 4 (ห้วยไผ่)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ความสูง : 1.43 เมตร
GBH: 6 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายมงคล มิ่งขวัญ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
6.
ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าที่ 2 (หนองแม่นา)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ความสูง : 0.76 เมตร
GBH: - เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายเพิ่มศักดิ์ ดวงแก้ว
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
7.
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล 7 (บ้านแยง)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ความสูง : 1.4 เมตร
GBH: 6 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายอาทิตย์ สีแก้ว
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
8.
หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล 1 (วังทอง)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ความสูง : 2.7 เมตร
GBH: 17 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายศักดิ์ปรินทร์ สุรารักษ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
9.
สวนรุกขชาติบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
ความสูง : 1.99 เมตร
GBH: 3 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายฤทธิรงค์ อรุณเดชาวัฒน์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
10.
อุทยานแห่งชาติลานสาง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 1.23 เมตร
GBH: - เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายก้อง อามระดิษฐ์
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติลานสาง
11.
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาเขียว
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)
ความสูง : 2.04 เมตร
GBH: 7 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ไชยโย
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
12.
โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
ความสูง : 1.95 เมตร
GBH: 4.00 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายโคจร จำปานิล
หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย
13.
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพัทลุง
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ความสูง : 2.25 เมตร
GBH: 12 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายวีรเชษฐ์ สงสมพันธุ์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
14.
หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ความสูง : 1.44 เมตร
GBH: 3.2 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายอำนาจ ขำทวีพรหม
หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยเสียดจะเอิง
15.
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 0.82 เมตร
GBH: 6 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายพิทยา สะศรีสังข์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
16.
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 1.75 เมตร
GBH: 6.70 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายพิทยา สะศรีสังข์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
17.
สถานีควบคุมไฟป่าภูสีฐาน
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
ความสูง : 0.8 เมตร
GBH: 5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายจารุพัฒน์ มาลัย
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
18.
อุทยานแห่งชาติลำน้ำกก (เตรียมการ)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 2.15 เมตร
GBH: 6 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายพิทยา สะศรีสังข์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
19.
วนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 1.1 เมตร
GBH: 5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายพิทยา สะศรีสังข์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
20.
วนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 0.97 เมตร
GBH: 4.10 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายพิทยา สะศรีสังข์
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th