โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  ต้นรวงผึ้งที่ปลูก
1376
ต้น

ข้อมูลการปลูกต้นรวงผึ้ง

ต้นรวงผึ้งที่ปลูก
1376
ต้น

ปลูกต้นรวงผึ้ง
1179
หน่วยงาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
21655
คน


ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์ :
Schoutenia glomerata King subsp. peregrina (Craib) Roekm.
ชื่อเรียกอื่น :
สายน้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
ชื่อวงศ์ :
TILIACEAE
ลักษณะ :
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 5 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 1.5-3 เซนติเมตร ยาว 4-9 เซนติเมตร โคนใบสอบเบี้ยว ปลายใบแหลม เส้นใบออกจากโคนใบ 3 เส้น ชัดเจน ดอกสีเหลืองเข้ม กลิ่นหอม ออกเป็นช่อแน่นตามซอกใบ กลีบรองดอกเชื่อมกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉกคล้ายรูปดาว ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1.2-1.5 เซนติเมตร ไม่มีกลีบดอก เกสรผู้จำนวนมาก ผลเป็นผลแห้ง ทรงกลม ขนาด 0.5-1 ซม. มีกลีบรองดอกติดอยู่
การกระจายพันธุ์ :
เป็นพันธุ์ไม้เฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบเฉพาะที่ดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่ บริเวณป่าดิบเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม
ที่มา: หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4
ความสำคัญ :

เนื่องด้วยต้นรวงผึ้งเป็นต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดีเมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

รายละเอียดโครงการ

ที่มา : http://clgc.agri.kps.ku.ac.th/resources/old-fragrant/schoutenia.html
หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากต้นรวงผึ้งเป็นพันธุ์ไม้ที่จะผลิดอกและเบ่งบานมีสีเหลืองในช่วงวันคล้ายวันพระราชสมภพ และสีดอกของต้นรวงผึ้งยังเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ ประกอบกับเมื่อพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็มักจะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พสกนิกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ร่วมดำเนินการปลูกต้นรวงผึ้ง โดยพร้อมเพรียงกัน

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
  2. เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ต้นรวงผึ้งให้เป็นที่รู้จักทั่วไป
  3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

การรายงานผลการเจริญเติบโตของต้นรวงผึ้ง

รายงานผลเจริญเติบโต รอบวันที่ 30 กันยายน 2563
660
ต้น

รายงานผลเจริญเติบโต รอบวันที่ 31 มีนาคม 2563
822
ต้น


* รายงานผลการเจริญเติบโตของต้นรวงผึ้ง ปีละ 2 ครั้ง คือ วันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
1. เข้ามาที่ http://data.dnp.go.th/yellowstarofKing ทำการค้นหาข้อมูลต้นรวงผึ้งที่ต้องการรายงานผล
2. คลิกที่ปุ่ม "รายงานผลการปลูกต้นรวงผึ้ง"
3. กรอกแบบฟอร์มรายงาน
4. กดปุ่ม "บันทึกข้อมูล"

รายงานการเจริญเติบโต (20 ต้น ล่าสุด)

1.
สถานีควบคุมไฟป่าขุนแจ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 1.32 เมตร
GBH: 9.4 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายโกสิต ชูจันทร์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
2.
สถานีควบคุมไฟป่าดอยผาช้าง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 1.60 เมตร
GBH: 7 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายประวัติ คำหล่อ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
3.
สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 1.2 เมตร
GBH: 9 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายณรงค์ฤทธิ์ คำลือ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
4.
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านอุ้มผางคี จังหวัดตาก
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 2.5 เมตร
GBH: 8 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายมานิตย์ วโรดมบัณฑิต
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
5.
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 0.8 เมตร
GBH: - เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายกิติพัทธ์ แสงแก้ว
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
6.
โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก สถานี โกวิท ปัญญาตรง 1 (บ้านแสมไทย)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 2.1 เมตร
GBH: 5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายวิสูตร ยืนวิไล
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
7.
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านมอโก้โพคี จังหวัดตาก
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 1.72 เมตร
GBH: 3 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายศักดา แก้วมรกต
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
8.
โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานี สหัส บุญญาวัฒน์ 2 (บ้านทีนามู)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 1.80 เมตร
GBH: 9 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายสัมฤทธิ์ ม่วงไหมทอง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
9.
หน่วยจัดการต้นน้ำคลองไผ่ (สาขาลำนางรอง)
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
ความสูง : 1.4 เมตร
GBH: 2.8 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายยุทธนา ชาญรัมย์
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
10.
หน่วยจัดการต้นน้ำลำปะทาว
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
ความสูง : 2 เมตร
GBH: 5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายพงศ์ศักดิ์ กองทอง
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
11.
หน่วยจัดการต้นน้ำลำเจา
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
ความสูง : 3 เมตร
GBH: 19 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายวินิตย์ แต่งผิว
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
12.
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)
ความสูง : 120 เมตร
GBH: - เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายปิยะ ภิญโญ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ
13.
อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี
ความสูง : 1.8 เมตร
GBH: 7.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : ณัฐฐา ศุกร์แดง
พนักงานราชการ
14.
อุทยานแห่งชาติตาดหมอก
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)
ความสูง : 1.2 เมตร
GBH: - เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายธงไชย ราชบัวขาว
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
15.
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
ความสูง : 1.0 เมตร
GBH: 0.9 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายไพฑูรย์ อินทรบุตร
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
16.
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
ความสูง : 1.55 เมตร
GBH: 3.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายไพฑูรย์ อินทรบุตร
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
17.
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)
ความสูง : 2.0 เมตร
GBH: 3.0 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายไพฑูรย์ อินทรบุตร
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
18.
วนอุทยานภูผาแด่น
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
ความสูง : 1.65 เมตร
GBH: 1 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายอักษร มานะวงศ์
นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
19.
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเวียงเชียงรุ้ง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
ความสูง : 2.10 เมตร
GBH: 2.5 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายศราวุฒิ อรุณกิจ
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
20.
หน่วยจัดการต้นน้ำชีลอง
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)
ความสูง : 1.63 เมตร
GBH: 13 เซนติเมตร
ผู้รายงาน : นายยม กลิ่นสุมาลย์
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

โครงการปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร. 0 - 2561 - 0777 , 0 - 2579 - 6666 ต่อ 1516
E-mail: dnpdeveloper@dnp.mail.go.th