ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฯ (ตึก H.A. Slade)
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์
ห้องประชุมใหญ่ อาคารกริต สามะพุทธิ (ตึกญี่ปุ่น)


ห้องประชุมทางเลือก
สามารถติดต่อขอใช้ห้องประชุมอื่นๆ ได้ดังนี้
1.ห้องประชุม 301 อาคารกริต สามะพุทธิ : สำนักวิจัยฯ โทร. 1414
2.ห้องประชุมชั้น 4 อาคารปลอดประสพ : สำนักป้องกันฯ โทร. 1314
3.ห้องประชุม1 อาคารเทียมคมกฤส : กรมป่าไม้ โทร. 5185

ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง : โทร.1141 ,1698
ระบบนี้สร้างจาก PHP Framework by Kotchasan ปรับปรุงและพัฒนาต่อโดย นายธนาเทพ ชนะศุภชัยพร

^