• คำขอใช้บริการทั้งหมด 5 รายการ
  ลำดับ ผู้ขอใช้บริการ รายละเอียด การดำเนินการ
  1
 • นางสาวทิตยา แพรแจ่ม
 • สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
 • ส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า
 • 1632
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบเครือข่าย (Internet)
  รายละเอียด :
   - ใช้งานอินเตอร์เนตไวไฟไม่ได้ค่ะ เพิ่งเบิกโน๊ตบุคมาใหม่
  ความคิดเห็น :
   -
 • รอเจ้าหน้าที่
  ผู้รับคำขอ : -
  ผู้ดำเนินการ : -
  2
 • นางวัลยา บุตรดี
 • สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
 • อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร ชั้น 5
 • 1842
 • wsh_asses@dnp.mail.go.th
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • รหัสผ่านชั่วคราวเพื่อถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (FTP)
  รายละเอียด :
   - 2019-06-19
   - 13:00
  ความคิดเห็น :
   เข้าใช้งาน FTP เวลา 13.20 น. วันที่ 19 มิ.ย.2562 ปิดใช้งาน FTP เวลา 13.40 น. วันที่ 19 มิ.ย.2562
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : เทียนชัย
  (2019-06-19 13:07:19)
  ผู้ดำเนินการ : เทียนชัย
  (2019-06-19 13:44:09)
  3
 • สุธิดา ธรรมเกสร
 • สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
 • ห้องสมุดสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
 • 1416
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบเครือข่าย (Internet)
  รายละเอียด :
   - ช่องเสียบสายแลนใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ไม่พบสัญญาณการเชื่อมต่อ
  ความคิดเห็น :
   แก้ไขแล้ว
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : เทียนชัย
  (2019-06-06 11:44:15)
  ผู้ดำเนินการ : เทียนชัย
  (2019-06-07 13:27:28)
  4
 • วีรวรรณ สันเดช
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • สำนักฟื้นฟูฯชั้น1ฝ่ายเผยแพร่องค์กร
 • 1168
 • weerawan868@gmail.com
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • รหัสผ่านชั่วคราวเพื่อถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (FTP)
  รายละเอียด :
   - 2019-03-26
   - 09:32
  ความคิดเห็น :
   คุณยังไม่ลงทะเบียน(โปรดดาวน์โหลดเอกสาร ในหน้าดาวน์โหลดเอกสาร และส่งเป็นหนังสือมาถึงศูนย์เทคโนฯ) ก่อนขอใช้บริการครับ
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : หัตถพร
  (2019-03-27 15:15:25)
  ผู้ดำเนินการ : หัตถพร
  (2019-03-27 15:25:25)
  5
 • นางสาวชไมพร คำคุ้ม
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 • อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
 • 045210706
 • phuchong2550@hotmail.com
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • รหัสผ่านชั่วคราวเพื่อถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (FTP)
  รายละเอียด :
   - 2019-03-25
   - 10:56
  ความคิดเห็น :
   คุณยังไม่ลงทะเบียน(โปรดดาวน์โหลดเอกสาร ในหน้าดาวน์โหลดเอกสาร และส่งเป็นหนังสือมาถึงศูนย์เทคโนฯ) ก่อนขอใช้บริการครับ
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : หัตถพร
  (2019-03-26 04:46:44)
  ผู้ดำเนินการ : หัตถพร
  (2019-03-26 04:49:31)