• คำขอใช้บริการทั้งหมด 107 รายการ
  ลำดับ ผู้ขอใช้บริการ รายละเอียด การดำเนินการ
  1
 • พัชรี ฮีลี
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • สวัสดิการ
 • 1158

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ติดไวรัส
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-12-04 10:19:46)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-12-04 10:20:00)
  2
 • ธรรมนูญ โตเจริญ
 • สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
 • ชั้น 2
 • 1504

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ติดไวรัส
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-12-03 10:46:48)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-12-03 10:47:09)
  3
 • ปิติภัทร ฤกษ์เมือง
 • สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
 • กริต ชั้น 2
 • 1413

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - อส.60-05-02042-0421 ติดไวรัส
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-12-02 15:28:00)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-12-02 15:28:20)
  4
 • เสกสันต์
 • สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
 • ญี่ปุ่น ชั้น 1
 • 1411

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ไฟกระชาก คอมเปิดไม่ติด
  ความคิดเห็น :
   hp 800 g6 twr repair windows
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-12-02 15:27:26)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-12-02 15:27:52)
  5
 • พลภัทร์ ศรัทธาทิพปกุล
 • สำนักอุทยานแห่งชาติ
 • ชั้น 3
 • 1472

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ติดไวรัส อส.56-07-02059-0059
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-12-02 10:52:44)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-12-02 10:52:59)
  6
 • กนกวรรณ หิรัญวิทย์
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • อาคารสืบ นาคะเสถียร ชั้น4
 • 1155

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบเครือข่าย (Internet)
  รายละเอียด :
   - เนตใช้ไม่ได้
  ความคิดเห็น :
   เช็คสัญญาณ แล้วมาครบ เสียบใหม่ใช้ได้ปกติ
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-12-02 10:29:08)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-12-02 10:29:35)
  7
 • สุทชดา เมืองงาม
 • สำนักอุทยานแห่งชาติ
 • ตึกสืบ ชั้น 8
 • 1711

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ติดไวรัส อส.59-01-02058-0005
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-12-01 11:05:19)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-12-01 11:05:40)
  8
 • พลอยชมพู เหมหงษา
 • สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
 • ฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ
 • 1473

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   -  - Software  - ลงโปรแกรม MS Office
  ความคิดเห็น :
   รอ licence
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-12-01 11:05:53)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-12-01 11:07:18)
  9
 • นางสาวพลอยชมพู เหมหงษา
 • สำนักงานหอพรรณไม้
 • ฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ
 • 1473

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ลงโปรแกรมใหม่
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่ผ่าน anydesk
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-11-27 11:53:25)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-11-27 11:53:45)
  10
 • วนิษา ทองชื่น
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • สืบ/8/ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล
 • 1711
 • marine.dnp@gmail.com
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Hardware
   - ปริ๊นเตอร์ replace toner
  ความคิดเห็น :
   เปลี่ยนตัวกรองผงหมึก printer Ml551
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-11-26 14:55:14)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-11-26 14:55:44)
  11
 • อัญญ์ชิสา อ่ำเพชร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • สืบสวน หอพรรณไม้ ชั้น 1
 • 1220

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - คอมฯติดไวรัส
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมใหม่
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-11-26 13:49:02)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-11-26 13:49:12)
  12
 • ต้า
 • สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
 • ตู้คอน 3 ชั้น 1
 • 1691

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบเครือข่าย (Internet)
  รายละเอียด :
   - internet ใช้งานไม่ได้
  ความคิดเห็น :
   port โดนถอดจากตู้ และเสีย 3 port มี HUB อยู่เลยให้เชื่อมต่อผ่าน LAN
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-11-24 11:17:37)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-11-24 11:18:23)
  13
 • เจนธิชา เกิดผล
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • สทก. ชั้น 4 ห้อง สตส.
 • 1526

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - add printer
  ความคิดเห็น :
   add lan
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-11-24 10:17:54)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-11-24 10:18:05)
  14
 • อังค์ริสา วงศ์ประชาชัยทัต
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • ตึกอนุสรณ์ป่าไม้ 84 ปี
 • 1192

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Hardware
   - ปรินส์เตอร์ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
  ความคิดเห็น :
   reset drum brotherhl-l6200dw 2เครื่อง
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-11-23 15:46:04)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-11-23 15:46:25)
  15
 • รินทร์
 • สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์
 • ห้องผู้เชี่ยวชาญ ชั้น 3 ตึกไพโรจน์
 • xxxx

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบเครือข่าย (Internet)
  รายละเอียด :
   - internet ใช้งานไม่ได้
  ความคิดเห็น :
   สาย LAN หลวม
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-11-23 13:39:04)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-11-23 13:39:33)
  16
 • นายคเชนทร์ อำนะโคตร
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • ตึก 84 ปี ส่วนการคลัง
 • 1182
 • feefa.zzzzz@gmail.com
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - เเก้ไวรัสเข้าเครื่องเครื่อง
  ความคิดเห็น :
   ไวรัส short cut
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-11-23 13:36:24)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-11-23 13:36:51)
  17
 • สุชาดา หนอสิงหา
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • ส่วนการคลัง ฝ่ายบัญชี ชั้น 4
 • 1181

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ลงโปรแกรม MSOffice
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมปกติ
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-11-13 10:36:10)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-11-13 10:36:38)
  18
 • นางสาวพลอยชมพู เหมหงษา
 • สำนักงานหอพรรณไม้
 • ฝ่ายจัดการสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ
 • 1473

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ลงโปรแกรม MS Office
  ความคิดเห็น :
   ลงโปรแกรมปกติ
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-11-13 10:36:43)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-11-13 10:36:56)
  19
 • จิราภรณ์ ก้อนสมบัติ
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • อาคารอนุสรณ์ป่าไม้ ตึก 84 ปี ส่วนการคลัง ฝ่ายบัญชี ชั้น 4
 • 1182
 • benzjira2528@gmail.com
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - add printer
  ความคิดเห็น :
   ลงไดรเวอร์ printer 2 เครื่องพร้อมโปรแกรมฟรี burnaware
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-11-12 10:11:42)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-11-12 10:12:19)
  20
 • นุุ้ย
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • สว้สดิการ ตึก สืบ ชั้น 4
 • 1111-2

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ติดตั้ง PC พร้อม scanner และลงปริ้นเตอร์
  ความคิดเห็น :
   ติดตั้ง สายแลน และลง pc พร้อมadd ปริ้นเตอร์
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-11-11 15:51:45)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-11-11 15:52:34)