• คำขอใช้บริการทั้งหมด 28 รายการ
  ลำดับ ผู้ขอใช้บริการ รายละเอียด การดำเนินการ
  1
 • ชลันธร
 • สำนักอุทยานแห่งชาติ
 • ส่วนทะเล ชั้นหนึ่ง อาคารหอพรรณไม้
 • 1711

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบเครือข่าย (Internet)
  รายละเอียด :
   - Internet มีปัญหาช่องเสียบสาย lan กระพิบสีส้ม
  ความคิดเห็น :
   -
 • รอเจ้าหน้าที่
  ผู้รับคำขอ : -
  ผู้ดำเนินการ : -
  2
 • ศันสนีย์ โต๊ะทอง
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน
 • กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตึกปลอดประสพ ชั้น 4
 • 1178

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบเครือข่าย (Internet)
  รายละเอียด :
   - เปิดใช้งาน chome ไม่ได้
  ความคิดเห็น :
   -
 • กำลังดำเนินการ
  ผู้รับคำขอ : ธิติกาญจน์
  (2020-02-10 03:16:53)
  ผู้ดำเนินการ : -
  3
 • ธิดารัตน์ ลามา
 • สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
 • ตึกญี่ปุ่น ชั้น 2
 • 02-5610777 ต่อ 1460
 • otec_sec@hotmail.com
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • รหัสผ่านชั่วคราวเพื่อถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (FTP)
  รายละเอียด :
   - 2020-01-30
   - 10:00
  ความคิดเห็น :
   ทำการ FTP เรียบร้อยแล้ว
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : ยุวนุช
  (2020-02-07 12:38:44)
  ผู้ดำเนินการ : ยุวนุช
  (2020-02-07 12:38:55)
  4
 • ธิดารัตน์ ลามา
 • สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
 • ตึกญี่ปุ่น ชั้น 3 ห้อง 221/1
 • 02-5610777 ต่อ 1460
 • otec_sec@hotmail.com
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • รหัสผ่านชั่วคราวเพื่อถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (FTP)
  รายละเอียด :
   - 2563-01-29
   - 14:30
  ความคิดเห็น :
   เรียบร้อย 29/01/2563
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-01-29 14:48:15)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-01-29 14:48:43)
  5
 • นางสาวธัญญารัตน์ พื้นพรม
 • สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
 • อาคารไพโรจน์ (100ปี) ชั้น 5 ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน้ำ
 • 1842
 • wsh_asses@hotmail.com
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - เปิดมาแล้วทำอะไรไม่ได้ เลยลองรีสตาร์ท เจอข้อความนี้ The system detected an overrun of a stack-based buffer in this application.This overrun could potentially allow amalicious user to gain control of this application.
  ความคิดเห็น :
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : เทียนชัย
  (2020-01-20 10:44:43)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-01-29 14:48:54)
  6
 • อัมพร จักร์เพ็ชร
 • สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
 • อาคารปลอดประสพ/ชั้น 2 ห้องส่วนแผนการป้องกันพื้นที่อนุรักษ์
 • 1321
 • november-pj@hotmail.com
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Hardware
   - คอมฯ PC เปิดเครื่องติด แต่หน้าจอไม่ทำงาน ถอดสายแล้วลองต่อใหม่ก็ยังไม่ติด
  ความคิดเห็น :
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2020-01-13 12:38:17)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2020-01-29 14:49:02)
  7
 • วิสัน กุดแถลง
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)
 • กลุ่มงานวิชาการ
 • 042221725
 • kudta.50@gmail.com
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ และระบบงาน (Informaiton System)
 • เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติฯ (portal.dnp.go.th)
  รายละเอียด :
   - เข้าระบบdpis. ไม่ได้ ลืมรหัส
  ความคิดเห็น :
   ดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านให้กับผู้ใช้งานเรียบร้อยแล้ว
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : ยุวนุช
  (2019-12-13 10:36:11)
  ผู้ดำเนินการ : ยุวนุช
  (2019-12-13 10:36:33)
  8
 • นางสาวปุณญพัฒน์ ธรรมนิยทเจริญ
 • กองนิติการ
 • ชั้น 3 อาคารสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า
 • 1220

 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - เปิดเครื่องมาหน้าจอดำ ขึ้นข้อความ ATEC สลับกับกับจอดำขึ้น Preparing Aotomatic: Repair
  ความคิดเห็น :
   user นำส่งซ่อมข้างนอก
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : นิธิ
  (2019-11-15 23:46:25)
  ผู้ดำเนินการ : นิธิ
  (2019-11-18 14:13:48)
  9
 • พงษ์พิพัฒน์ วงษ์ขันธ์
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)
 • ห้องปฏิบัติงานช้ันเดียว
 • 0834913784
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ และระบบงาน (Informaiton System)
 • ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
  รายละเอียด :
   - รายงานคดี ได้กรอกข้อคดีครบแล้ว บันทึกข้อมูลไม่ได้ จะมีการเตือนว่า กรุณาระบุจังหวัด ไม่ทราบใ้ห้ระบุตรงไหน ทำให้กรอกข้อมูลคดีหน้าต่อไปไม่ได้
   -
  ความคิดเห็น :
   ไม่สามารถติดต่อคุณพงษ์พิพัฒน์ได้
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : ยุวนุช
  (2019-11-11 16:19:11)
  ผู้ดำเนินการ : ยุวนุช
  (2019-11-12 15:29:47)
  10
 • นางสาวสุพรรษา ฟักสังข์
 • กองนิติการ
 • สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า ชั้น 3
 • 1215
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Hardware
   - เปิดเครื่อง หน้าจอดำ ขึ้นข้อความว่า display going to sleep รอประมาณ 2 ชม.ยังไม่ติด***แต่พอเอาหน้าจอไปต่อเครื่องอื่นได้ค่ะ
  ความคิดเห็น :
   ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : หัตถพร
  (2019-11-07 09:55:23)
  ผู้ดำเนินการ : หัตถพร
  (2019-11-07 09:56:01)
  11
 • อิทธิพัฒน์ จิตรบรรจง
 • สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
 • อ.ไพโรจ์สุววรณกร ชั้น 3 ส่วนจัดการพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า
 • 1624
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Hardware
   - เปิดคอมภาพไม่ขึ้นจอ ไม่ขึ้นแม้กระทั่งภาพหน้าจอแสดงสเตตัสของmainboard มีอาการพัดลมหมุนแรงอยู่ตลอดเวลา
  ความคิดเห็น :
   แจ้ง USER แก้ไขผ่านทางโทรศัพท์ ให้ใช้งานได้เป็นปกติ เรียบร้อย
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : เทียนชัย
  (2019-11-01 10:35:08)
  ผู้ดำเนินการ : เทียนชัย
  (2019-11-01 14:54:21)
  12
 • นายสุริยา พงศ์สมโพธิ์
 • สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า
 • อาคารปลอดประสพ ชั้น 3 ห้องผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า
 • 1347
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบเครือข่าย (Internet)
  รายละเอียด :
   - ระบบเต้าอินเตอร์เน็ตเสียใช้การไม่ได้
  ความคิดเห็น :
   ตรวจเช็คสัญญาณ network ทำงานปกติ
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : หัตถพร
  (2019-10-30 15:12:55)
  ผู้ดำเนินการ : เทียนชัย
  (2019-10-30 16:01:11)
  13
 • รักชนก ชาญช่าง (น้อยนิ้งหน่อง)
 • สำนักอุทยานแห่งชาติ
 • ส่วนจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล ตึกหอพรรณไม้ ชั้นที่ 1
 • 1711
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ และระบบงาน (Informaiton System)
 • เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติฯ (portal.dnp.go.th)
  รายละเอียด :
   - เปิดใช้งานแล้ว แถบสีแดงขึ้นทุกครั้ง คาดว่า วินน้องโดว์หมดอายุ และ เวลาใช้เน็ต พอทิ้งระยะทำงาน มักจะให้พี่ใส่ รหัส ใหม่ทุกครั้ง รหัส V 10.4.1.132
  ความคิดเห็น :
   แก้ไขในส่วนของ office2013 เรียบร้อย
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : เทียนชัย
  (2019-10-30 14:19:15)
  ผู้ดำเนินการ : เทียนชัย
  (2019-10-30 14:20:03)
  14
 • ว่าที่ร้อยตรีสุธี เผือกผ่อง
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1
 • 037-211140-211
 • suthee_phuekphong@dnp.mail.go.th
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • รหัสผ่านชั่วคราวเพื่อถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (FTP)
  รายละเอียด :
   - 2562-10-25
   - 14:00
  ความคิดเห็น :
   ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : วรวุฒิ
  (2019-10-25 13:58:42)
  ผู้ดำเนินการ : วรวุฒิ
  (2019-10-25 16:04:05)
  15
 • วราภรณ์ นาจวิจิต
 • สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)
 • อุทยานแห่งชาติดอยภูคา
 • -
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ และระบบงาน (Informaiton System)
 • เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติฯ (portal.dnp.go.th)
  รายละเอียด :
   - ได้ทำการลงทะเบียนเพื่อเปิดดูสลิปเงินเดือนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ เนื่องจากหน้าต่างแจ้งเตือน แจ้งว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง
  ความคิดเห็น :
   เนื่องจากการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และผู้ยื่นคำขอใช้บริการไม่ได้ระบุหมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ โปรดติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อส. โทร. 0 2561 0777 ต่อ 1245 ค่ะ
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : ประภัสสร
  (2019-10-24 14:30:28)
  ผู้ดำเนินการ : ประภัสสร
  (2019-10-24 14:35:05)
  16
 • น.ส.ณฐพร ขาเลศักดิ์
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • ตึก84 ปี ชั้น1 ฝ่ายการเงิน
 • 1196
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Software
   - ลงวินโดว์ใหม่
  ความคิดเห็น :
   ดำเนินการแล้ว
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : บัสตี
  (2019-10-23 11:35:05)
  ผู้ดำเนินการ : เทียนชัย
  (2019-10-30 10:06:18)
  17
 • น.ส.นภาพร อินทะชิต
 • สำนักบริหารงานกลาง
 • ตึก84 ปี ชั้น1 ฝ่ายการเงิน
 • 1198
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Hardware
   - ขอติดตั้งคอมพิวเตอร์จำนวน2เครื่อง
  ความคิดเห็น :
   ดำเนินการแล้ว
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : บัสตี
  (2019-10-23 11:34:56)
  ผู้ดำเนินการ : เทียนชัย
  (2019-10-30 10:07:36)
  18
 • นางสาวสุพัตตรา โพธิ์ศิริ
 • กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา
 • อาคารกริต สามะพุทธิ ชั้น 1 ห้อง 109
 • 1462
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ และระบบงาน (Informaiton System)
 • เว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติฯ (portal.dnp.go.th)
  รายละเอียด :
   - ไม่สามารถเข้าใช้งาน ระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ CITES DNP E-learning ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  ความคิดเห็น :
   ตรวจสอบแก้ไขแล้ว พร้อมใช้งาน
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : หัตถพร
  (2019-10-17 10:06:29)
  ผู้ดำเนินการ : เทียนชัย
  (2019-10-17 17:56:02)
  19
 • นฤมล เลาสุวรรณ์
 • กองการต่างประเทศ
 • ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • 1231
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • แจ้งซ่อมระบบคอมพิวเตอร์ (Hardware&Software)
  รายละเอียด :
   - Hardware
   - ขอความช่วยเหลือในการตั้งค่า IP address สำหรับติดตั้งเครื่องปริ้นเตอร์แบบ Network
  ความคิดเห็น :
   ติดต่อประสานงานเรียบร้อย
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : หัตถพร
  (2019-10-17 10:06:18)
  ผู้ดำเนินการ : เทียนชัย
  (2019-10-30 10:05:53)
  20
 • นายสัญญา ศรีต่างวงค์
 • กองการต่างประเทศ
 • ตึกส่วนอำนวยการ สำนักอุทยานแห่งชาติ ชั้น 1
 • 1951
 • sanya.datasci@gmail.com
 • แบบคำขอใช้บริการ
 • รหัสผ่านชั่วคราวเพื่อถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (FTP)
  รายละเอียด :
   - 2562-10-17
   - 10:30
  ความคิดเห็น :
   ติดต่อประสานงานเรียบร้อยแล้ว
 • ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  ผู้รับคำขอ : พิชิต
  (2019-10-16 13:51:10)
  ผู้ดำเนินการ : เทียนชัย
  (2019-10-30 10:05:13)